Cégünkről

Ha Önt, vagy családtagját, ismerősét, barátját, kollégáját baleset érte, megoldásokat keres, akkor jó helyen jár.
Az eredményes baleseti kártérítés, profi, szakértő cspatot igényel. Ismerjen meg bennünket.

Köszöntjük oldalukon!

Évente több mint tízezer közlekedési baleset történik Magyarországon, súlyos veszteségeket, károkat okozva azok vétlen sérültjei, illetve az azokban életüket vesztő személyek családja számára. A károkozó gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítása hivatott arra, hogy a károsultak, balesetet szenvedett sérültek felmerülő kárai megtérüljenek. Azonban a kárrendezési eljárás során a legtöbbször laikus, károsulti jogaikat és lehetőségeiket nem ismerő hozzátartozók, vagy balesetet szenvedett károsultak, meglehetősen hátrányos helyzetben vannak a szakértelemmel felvértezett biztosítókkal szemben.

A Regres-Car Kft. Magyarországon, a felügyeleti feladatokat korábban ellátó PSZÁF engedélye alapján, az első biztosítási szaktanácsadók között, külön a baleseti kártérítés területére specializálódva jött létre. Szakszerű és hatékony segítséget nyújtunk a közlekedési balesetek károsultjainak a biztosítóval szembeni igényérvényesítés útvesztőiben, a károkozó gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának a terhére történő kárrendezés során.

1995-ös megalakulásunk óta azért dolgozunk, hogy a baleseti károsultak kártérítési igénye, a lehető legteljesebb körűen kerüljön érvényesítésre, és a biztosító valóban olyan kártérítést fizessen, amelyre a vonatkozó jogszabályok alapján lehetőség van. Jogszabályi változás folytán 2015. december 31. napjával megszűnt a biztosítási szaktanácsadó tevékenység, mely azért is hátrányos a károsultak számára, mert így megszűnt a károsultak érdekeinek és jogainak érvényesítését kizárólag szem előtt tartó szűk szakmai réteg. A jogszabályi változás ellenére, a baleseti károsultak számára fontos garanciális szabályok betartását (pl. szakmai tevékenység felelősségbiztosítás fenntartását) továbbra is elsődlegesnek tartjuk, ennek megfelelően a korábbi évtizedek tapasztalataira alapozva továbbra is a baleseti károsultak érdekeit szem előtt tartva folytatjuk tevékenységünket.

A több mint húsz éves működésének is köszönhetően, a szükséges szaktudás és jogi ismeretek mellett, több ezer sikerrel rendezett kárügyből eredő egyedi tapasztalatot mondhatunk magunkénak a biztosítók kárrendezési gyakorlata tekintetében. Az irodánkban dolgozó jogász, biztosítási szakjogász, közgazdász kollegák, valamint az ország különböző pontjain velünk együttműködő ügyvédek közreműködésével biztos és hatékony segítséget tudunk nyújtani a baleseti kártérítés területén, a károsultak és hozzátartozóik részére.

Tevékenységünk idővel kibővült a személyi sérülésekkel járó munkabalesetek miatt a munkáltatóval, illetve a munkáltató által esetlegesen kötött felelősségbiztosítás esetén, a munkáltató biztosítójával szembeni kárrendezés során történő kárképviselettel is.

Munkánk létjogosultságát az a több ezer károsult igazolja, akik az elmúlt két évtizedben bizalmukkal megtisztelték irodánkat, hogy kártérítési ügyüket eredményre vigyük. Számunkra a legnagyobb elismerést ügyfeleink elégedettsége jelenti.

Minden bizonnyal azért kereste fel honlapunkat, mert Önnel, vagy a környezetében valakivel baleset történt. Forduljon hozzánk bizalommal, akár referenciákkal tudjuk segíteni Önt abban, hogy el tudja dönteni, igénybe kívánja-e venni segítségünket.

Gépjármű kárrendezés
A közlekedés veszélyes üzem szokták mondani. Sajnos a gépjárművek üzemeltetése, használata során mindig ott lebeg a közlekedők feje felett egy káresemény, baleset bekövetkezésének lehetősége. Amennyiben pedig meg is történik, akkor a kárt szenvedett fél szembesül a kárai érvényesítésének problémájával. Tapasztalatunk, hogy a károsultak már a kárbejelentés során is segítségre szorulnak, sőt a biztosító társaságok sem könnyítik meg az ügyintézést. A kárrendezési eljárások során szerzett több évtizedes tapasztalatunk alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a kárt szenvedett fél igénye, szinte soha nem találkozik a biztosító megtérítési ajánlatával! Ha egyáltalán az ügyfél az ajánlattételig eljut.
Irodánk elsősorban közlekedési balesetekkel kapcsolatos, felelősségi alapú, baleseti kártérítési kárügyek rendezésére szakosodott, ugyanakkor az egyéb biztosítási módozatok – CASCO – szerinti károk igény szerinti érvényesítésében is segítséget nyújt. Célunk, hogy a
Tovább
Baleseti kártérítés, Jogi képviselet
Jogi képviselet
A biztosítók, mint gazdasági társaságok a biztosítási tevékenységre specializálódva jelentős mértékű erőfölényben vannak jogi ismeretek, gazdasági háttér szempontjából – hogy csak a legfontosabbakat említsük - a velük szemben álló ügyfeleikhez képest. Az emberek jellemzően azért fordulnak a biztosítókhoz, mert valamilyen káresemény érte őket, ami anyagi veszteséget jelent a számukra. Ebben a kiegyenlítetlen viszonyban, a velünk együtt dolgozó ügyvédek, biztosítási szakjogászok a Regres-Car Kft-vel karöltve hatékony segítséget tudnak nyújtani a károsultak számára, a biztosítóval szemben történő igényérvényesítés során. Nemcsak a vonatkozó jogszabályok, hanem az egyes biztosítók kárrendezési gyakorlatának ismerete, a több mint két évtizedes működésünk során szerezett tapasztalatok hasznosítása, szakértelmünk révén merjük ezt kijelenteni. A tapasztalat, továbbá minket bizalmukkal megtisztelő ügyfeleink száma azt mutatja, hogy töretlenül szükség van a károsultak megfelelő jogi képviseletére ahhoz,
Tovább
Vadászbaleset
A vadászat, mint „veszélyes üzem”. Baleset bekövetkezése terén az élet nem válogat. Ahol emberek egymással folytatnak bármilyen társas tevékenységet, ott megtörténhet a baj. Ez nincs másként a ma már nagyon kedvelt hobbinak számító vadászatnál sem. A vadászat elengedhetetlen kelléke a vadászfegyver, mely önmagában hordozza a veszélyt. A fegyver használata körültekintő, gondos, alapos használat esetén - a szakértők szerint- veszélytelen, azonban az ember, mint használó miatt, a baleset bekövetkezésének esélye adott. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy nem telik úgy el év, hogy ne történjék súlyos, olykor tragikus végkimenetelű vadászbaleset. Az elmúlt évek sokasodó eseményei, a vadászatnak, mint szenvedélynek is hódoló kollégáink tapasztalatai, illetve irodánk felé történt megkeresések sarkalltak minket arra, hogy az ilyen személyi sérüléssel járó szerencsétlen vadászbalesetek során bekövetkező események kezelésére kárrendezői, képviseleti szolgáltatást nyújtsunk.
Tovább
Baleseti kártérítés, Biztosítási tanácsadás
Egyéb biztosítási tanácsadás
Ha a „biztosítás”, vagy „biztosító” szót halljuk, nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy nem az általuk nyújtott biztonságérzésből fakadó nyugalom árasztja el testünket, hanem valami megmagyarázhatatlan feszültség. Szinte minden ügyfelünk megfogalmazta már azt a gondolatot, mely szerint „ A biztosítónak jó vagyok, mikor nekem kell fizetnem, de akkor már nem, amikor ő lenne köteles felém teljesíteni!”, így nem csoda, hogy oly sok megkeresést kapunk hétköznapi emberektől kis és nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, vagy akár biztosítós kollégától, alkuszoktól, hogy legyünk már segítségükre valamely biztosítási módozattal kapcsolatban.
A biztosítási termékek, a vonatkozó jogi szabályozás, illetve a szolgáltatás jellege miatt rendkívül bonyolult, összetett feltételrendszer szerint működnek, melyek értelmezése rendkívül megterhelő, még a szakmában jártas egyén számára is. Gondolom Ön is volt már abban a helyzetben, amikor egy vagyon, élet, vagy
Tovább
Személyi sérülés és baleseti halál
Különféle balesetek, káresemények sajnos gyakran vezetnek személyi sérüléseshez, sőt halálhoz. Ezek az események jelentős veszteséget, anyagi hátrányt, nehézségeket eredményeznek. A balesetet okozó, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, köteles helyt állni ezen okozott károkért, a megsérült személy, illetve az elhunyt hozzátartozói irányában.
Világunk alapvetően gépiesített közlekedéséből kifolyólag, ezen balesetek széles körét a közlekedési balesetek teszik ki. A gépjármű, mint „veszélyes üzem” jelentős károkat tud okozni, ezért is írja elő kötelezően törvény, a gépjármű felelősségbiztosítás megkötését, a gépjármű forgalomban történő használatának feltételeként. Ezzel is biztosítva, hogy biztosítási társaságok bevonásával, ténylegesen meg tudjanak térülni ezek a mindennapokban viszonylag gyakran bekövetkező és sokszor nagymértékű károk. A Regres-Car Kft. 1995-ben, az elsők között történt létrehozása óta segíti a közlekedési balesetekben vétlenül személyi sérülést elszenvedett károsultak,
Tovább
Baleseti kártérítés, Közvetítői eljárás, Mediáció
A közvetítői eljárás (mediáció)
A közvetítő eljárást Magyarországon a polgári jogban és a büntetőjogban egyaránt alkalmazzák. Célja, hogy az elhúzódó peres eljárás helyett, a felek között önkéntes megállapodás jöjjön létre egy mediátor által lefolytatott eljárás során. Csak és kizárólag az enyhébben minősülő bűncselekmények esetén van lehetőség a közvetítői eljárásra, hiszen ilyenkor a bűncselekményt elkövető személyekkel szemben kiszabásra kerülő büntetés és intézkedés alkalmazása teljességgel szükségtelenné válik, vagy azok mértéke korlátlanul enyhíthető. (Egy nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó közlekedési baleset során, a személyi sérülés mértéke miatt, mindig közlekedési bűncselekményről beszélünk.) A közvetítői eljárásra tehát enyhébben minősülő bűncselekmények esetén, az érintett felek (sértett és elkövető) hozzájárulásával, illetve az eljáró hatóság /bíróság vagy ügyészség/ jóváhagyásával van lehetőség. Ennek során az elkövetőnek lehetősége nyílik a balesetben megsérült sértett számára erkölcsi (bocsánatkérés) és/vagy anyagi jóvátételt nyújtani. Így az elkövető és a sértett között a kialakult konfliktus megoldódhat, sértett kára (sérelme) részben vagy egészben megtérül, az elkövető a bűncselekmény következményeit jóváteszi.
Tovább

Gyakran Ismételt Kérdések

Vannak kérdések, melyekkel naponta találkozunk.
Amennyiben nem talál itt választ kérdésére, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Irodánk 1995-óta foglalkozik baleseti kártérítéssel. Filozófiánk, és hitvallásunk, hogy a károsultaknak ne „csak” szolgáltassunk, hanem inkább segítséget nyújtsunk életük valószínűleg egyik, ha nem a legnehezebb szakaszában.
Megbízásunkat sikerdíjas rendszerben végezzük, mindenféle rejtett költségek és kötbérek kikötése nélkül.
Így megbízási díj csak abban az esetben illeti meg irodánkat, amennyiben az eljárásunk eredményként a károsultnak kártérítést állapítanak meg.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Ez olyan kérdés, amelyre nem lehet csak „fehérrel” vagy „feketével” válaszolni. Mndenki tudja, hogy valahol a „szürkében” van az igazság. Baleseti kártérítés esetén, azt kell szem előtt tartani, hogy kártérítés lebonyolítása nem egy hétköznapi feladatsor, vagy rutin események egymás utáni végrehajtása. Rendkívül gyors reakciókra, és nagyon aktív kapcsolattartásra van szükség mind a hatóságok, mind pedig a biztosítók felé.
Hogy ezt a gyorsaságot és aktivitást valaki, akár cég, akár ügyvéd, hatékonyan tudja alkalmazni, nagy rutinra, tapasztalatra, valamint naprakész felkészültségre van szükség. Ha mindez megvan, még mindíg ott van az úgynevezett „elaprózódás”, ami nem jelent mást mint azt, hogy mennyi idő jut egy bizonyos ügyre.
A választásnak, mindig a cégről, vagy ügyvédről beszerezhető leg teljesebb információkból összeálló, tények alapján kell eldőlni.
A tények pedig, makacs dolgok.
Ha valaki azokkal tisztában van, azt nehéz félrevezetni. Éppen ezért alakítottuk ki úgy az eljárási rendünket, hogy a velünk együtt dolgozó ügyvédek, biztosítási szakjogász ügyvédek, illetve irodánk szakembereinek szaktudása, és összességében egy évszázadot meghaladó szakmai tapasztalata, együttesen segítse a károsultak igényeinek legmagasabb szintű érvényesítését.
A Regres-Car Kft. mint baleseti kártérítéssel foglalkozó cég, igen nagy múltra tekint vissza. Tevékenységünk, 1995 óta nyomon követhető, tulajdon képpen egy nyitott könyv.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Amennyiben Ön egy közlekedési baleset során megsérült, és a baleset bekövetkezéséért nem Ön, vagy csak részben felelős, illetve a balesetet olyan gépjárművel okozták mely a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvény (KGFB 2009. évi LXII. tv.) hatálya alá tartozik, akkor személyi sérülésével kapcsolatban az okozó gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítását kezelő biztosító felé kárbejelentéssel élhet, kárigényét és sérelemdíj igényét érvényesítheti. Természetesen velünk!
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
A sérült, sértett igényeinek érvényesítése érdekében, a balesettel kapcsolatban eljáró hatóságtól, elengedhetetlenül szükséges a kártérítésre való jogosultság bizonyítása érdekében, iratok beszerzése. A hatóság, az eljárás fázisának megfelelően, a sértett, vagy meghatalmazott jogi képviselője kérésére (ez írásos megkeresés az esetek döntő többségében), a szükséges iratokat a jogszabályban meghatározott határidőn belül kiadja.
Tapasztalatunk az, hogy a hatóság irányába a meghatalmazott jogi képviselők eljárása sokkal hatékonyabb. A jogosultság (jogalap) tisztázása, nem mindíg olyan egyszerű! Még akkor sem, ha annak látszik. Az eredményes baleseti kártérítés lefolytatása érdekében, mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot. Egy kötetlen beszélgetés során, válaszokat kaphat kérdéseire.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Amennyiben Ön közlekedési baleset során, személyi sérülést szenved, illetve egyéb kára keletkezik (itt elsősorban gépjárművében bekövetkező kárra utalunk), és az okozó gépjármű nem rendelkezett érvényes Kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, úgy az Ön kárának sérelemdíjának megtérítése, a Magyar Biztosítók Szövetsége feladata. Természetesen ezekben az esetekben is állunk rendelkezésére, a kártérítési eljárás lebonyolításában.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Leegyszerűsítve a kérdést a válasz igen. Tipikus esete az ilyen káreseményeknek az úgynevezett „egyautós” balesetek, mely során egy gépjármű szenved balesetet, úgy, hogy abban valamely utas megsérül. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvény (KGFB 2009. évi LXII. tv.) alapján az utas kártérítése érvényesíthető a gépjármű felelősségbiztosítását kezelő társasággal szemben, ugyanakkor lehet olyan helyzet mely során egyes jogcímeken felmerülő kár nem térül (pl.: keresetveszteség, dologi kár)
Ilyen esetekben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy mielőtt az igények érvényesítését megkezdenénk, az előtt a baleset körülményeit a lehető legrészletesebben megismerjük annak érdekében, hogy a megindított eljárás a későbbiek során ne okozzon kellemetlenséget (regressz eljárás).
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvény (KGFB 2009. évi LXII. tv.) hatálya alá tartozó kárrendezési eljárásokban a kártérítést, sérelemdíjat teljesítő biztosító társaságnak lehetősége van egyes esetekben, a károsult részére teljesített kártérítést teljes egészében, vagy csak részben visszakövetelni – regresszálni – a biztosítottól (okozó vezető, üzembentartó, tulajdonos).
Ezekről az esetekről – nem volt érvényes biztosítás; ittas, befolyásolt állapotban okozott kár; vezetői engedély nélkül okozott kár; elhanyagolt rossz műszaki állapot, karbantartás hiányával összefüggő károkozás - a törvény részletesen rendelkezik.
Ha ezek bármelyike fennáll, vagy csak kétségei vannak, itt a remek lehetőség, hogy válaszokat kapjon.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Amennyiben Ön egy közlekedési balesetet szenvedett, és a baleset bekövetkezése során Ön is követett el valamely szabályszegést, úgy azt kell megvizsgálni, hogy az elkövetett szabályszegés okozati összefüggésben áll-e baleset bekövetkezésével. Amennyiben nem, vagy csak részben, úgy az Ön, mint károsult igényeit az okozó KGFB-t kezelő társaság teljes, vagy károsulti közrehatás miatt részben köteles megtéríteni. Az elkövetett szabályszegésért a baleset miatt indult hatósági eljárástól függetlenül a károsult is kaphat elmarasztalást.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Az a szakember aki felelősségteljesen gondolkodik, és munkájában is úgy jár el, az ezt a kérdést csak nagyon nagy határértékkel tudja megválaszolni. És miért?!
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvény hatálya alá tartozó gépjárművekkel okozott károkat a téríthetőségük felső határa alapján két részre bontjuk. A dologi károk vonatkozásában 500.000.000,-Ft azaz ötszázmillió,-Forint, a személyi sérüléssel kapcsolatos károk vonatkozásában 1.600.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió,-forint. Ezen összeghatárokig gyakorlatilag bármennyi kártérítést, sérelemdíjat megfizethet a biztosító, amennyiben a károsult a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz. A kártérítés összege igazodik a bekövetkezett kárhoz, illetve ahhoz az elnehezültséghez, mely a balesettel okozati összefüggésben kialakult.
Itt lehet leginkább tetten érni, hogy nagyon nem mindegy ki az akit a baleseti kártérítés érvényesítése érdekében megbíz, tekintettel arra, hogy a szakember tapasztalatán, szakértelmén múlik az, hogy ezen összeghatárokat mennyire használjuk ki annak érdekében, hogy a károsultakat olyan helyzetbe hozhassuk – ez ugye sajnos az esetek döntő többségében nem lehetséges -, mint ha meg sem történt volna a káresemény.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
A kártérítés, sérelemdíj a káresemény bekövetkezésekor nyomban esedékes. Az már más kérdés, hogy a károsult részére mikor fizeti meg a biztosító. A kártérítés és a sérelemdíj összegszerűségének és jogalapjának a bizonyítása a károsultat terheli, így ezt a biztosítók előszeretettel (ki)használják.
Fő szabályként azonban elmondható, hogy egy nyolc napon túli személyi sérüléssel összefüggő kár és sérelemdíj miatti igény felelősségteljes, megalapozott egyezségi megállapodással történő lezárása, orvosilag igazolt végállapot kialakulását követően lehetséges. A kárügy végleges rendezését megelőzően azonban, a károsult nem marad „ellátás” nélkül, kárelszámolás illetve kár-és/vagy sérelemdíj előleg térítése kapcsán juthat összegekhez.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Amennyiben Ön a személyi sérülését önhibáján kívül szenvedi el, tehát annak bekövetkezéséért nem Ön, hanem valamely másik fél a felelős (pl. kutyaharapás, közúton házi-, vagy haszonállattal találkozom, munkabaleset, műhiba, csúszós felületen elesem, rám szakad egy fa lombozata, építési területen árokba esem stb.), úgy az okozó személlyel, szervezettel, társasággal stb szemben lehet a kár és sérelemdíj igényt érvényesíteni.
Tekintettel arra hogy a káresemény bekövetkezése nagyon sok féle lehet, így erre egzakt rövid válasz nem adható, így kérjük vegyék fel szakértőinkkel a kapcsolatot.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!
Amennyiben Ön olyan balesetben szenvedett személyi sérülést vagy kárt, mellyel kapcsolatban az elkövető részes gépjármű kiléte ismeretlen marad(t), úgy az Ön kárait a Magyar Biztosítók Szövetsége köteles megtéríteni.
Jelen esetben a károsult terhe, hogy bizonyítani tudja, hogy a kárt egy gépjárművel okozták. A gépjárműkár térítése ilyen esetekben különös feltételekkel lehetséges.
Ne hagyja szó nélkül! Írjon nekünk!

Kapcsolat

Nagy tapasztalattal bíró csapatunk segít Önnek annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb kártérítést kaphassa meg.
Kérje ingyenes, személyes konzultációnkat!

Kérje visszahívásunkat
Elérhetőségeink
Címünk:
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9.
12. és 13. ajtó
Pf. 111.
Telefonos ügyintézés (munkanapokon 8-12)
Tel:0036 78/413-300
Fax:0036 78/413-301
0036 20/247-6621
0036 70/930-2149
E-mail:kozpont@regrescar.hu
kelmi@t-online.hu
Irodánk nyitvatartása
Hétfőtől-péntekig: 8-12; 13-17